Sales and Marketing Director hos Servogear

Sales and Marketing Director

Vi er på jakt etter deg som kan være med og løfte oss!

Du trives når du kan jobbe tett sammen med kundene for å skape de beste løsningene. Sammen med din integritet gjør dette at du raskt skaper tillit og gode relasjoner. Gjennom din solide erfaring fra internasjonalt næringsliv vet du hva som skal til for å vinne fram i et globalt marked med sterk konkurranse.

Servogear er en bedrift som gjør det grønne skiftet til sjøs mulig, gjennom markedets mest energieffektive, komplette framdriftspakker. Vår  egenutviklede teknologi er skreddersydd for grønnere skipsfart, men å jobbe for mer effektiv framdrift og lavere energiforbruk har ligget i vårt DNA siden oppstarten i 1973.


Hos oss får du jobbe med noen av bransjens flinkeste folk og selge det som kanskje er markedets beste tekniske og miljømessige løsninger. Vi rigger oss for kraftig vekst i årene som kommer. Vi har allerede et godt utgangspunkt med de riktige produktene til framtidens elektriske og hybride lavutslippsfartøyer. Og med deg med på laget ønsker vi å øke vår markedsandel vesentlig.

Som en viktig del av ledergruppen og ansvarlig for salgsteamet, er det viktig at du evner- og trives med å gjøre andre gode. Et av de aller viktigste suksesskriteriene for stillingen er at vi får en plass ved bordet til kunden. Jo flere jobber vi får sjansen til å by på, desto mer salg. Vi er allerede en foretrukket leverandør for redere med en miljøvennlig profil på sine fartøy. I denne rollen vil din jobb blant annet være å styrke denne posisjonen.

Vi har løsningene og ambisjonene som skal til for å vokse og nå nye mål. Er det du som får oss dit?

Interessert?

Ta kontakt med oss Torgrim Andersen M: 901 55 553, Torleif Stokke: 952 88 523

Søk her innen 5. september.