Management For Hire

Management For Hire Iblant er behovet for kompetanse midlertidig og forbigående. Det kan være at bedriften trenger ledelse i en overgangsperiode, det kan være Murphy’s lov som har slått inn og man må håndtere en sykemelding, eller det kan dreie seg om faglig ekspertise eller prosjektstøtte som forsterkning utenfra i en bestemt periode. Det kan … Fortsett å lese Management For Hire