Management For Hire

Management For Hire

Iblant er behovet for kompetanse midlertidig og forbigående. Det kan være at bedriften trenger ledelse i en overgangsperiode, det kan være Murphy’s lov som har slått inn og man må håndtere en sykemelding, eller det kan dreie seg om faglig ekspertise eller prosjektstøtte som forsterkning utenfra i en bestemt periode. Det kan også være at bedriften allerede har en ansatt med stort potensiale, men som enten trenger å «modnes» noe mer, eller har behov for veiledning for å opparbeide seg den nødvendige tryggheten, før vedkommende er klar til og komfortabel med å ta det hele og fulle lederansvaret selv. Om det er planlagt eller ikke, må det uansett håndteres og vi kan bidra til at behovet dekkes på en best mulig måte.

Kjært barn har mange navn, og man kaller det gjerne interimledelse, management for hire, midlertidig leder eller ledervikar. Det handler i bunn og grunn om én og samme ting: Rask tilgang på riktig lederkompetanse for en avtalt periode.

«Vi fyller de tomme stolene gjennom Management For Hire.»

Våre kunder kjenner oss som svært dyktige og grundige i ulike rekrutteringsprosesser. Det er mye den samme metodikken vi gjør nytte av når det er snakk om midlertidige ressurser. Selv om varigheten er kortere, skal dette selvsagt ikke gå på bekostning av kvaliteten i leveransen.

Våre Management For Hire-ressurser har erfaring fra tilsvarende stillinger og vil raskt kunne tilføre virksomheten verdi. Mange virksomheter erfarer det som en tilleggsverdi å få et par nye øyne og et nytt hode inn i pågående prosesser, om det så bare er for en kortere periode. Gjennom å gi ressursen vår den nødvendige innføringen i arbeidsoppgavene, får man på nytt verifisert overfor seg selv hvordan og hvorfor ting er som de er – og iblant kan dette bli en kime til en viktig justering. I tilfeller der den aktuelle konsulenten eller lederen ikke allerede er i vår portefølje, rekrutterer vi inn nødvendig kompetanse der hvor vi finner den i markedet.

Gjennom engasjementet vil vi i Innleie og Rekruttering ha en tett oppfølging av våre konsulenter og oppdragsgivere, og sørge for en smidig gjennomføring av oppdraget.

Har du behov for, eller vurderer du å ta inn en interimleder, eller ønsker du kanskje å melde deg som en potensiell kandidat for denne typen oppdrag?

Kontakt oss direkte eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.