lavbemanning

Hull i vaktplanen?

Ta kontakt med oss i IR Helse – vi kan hjelpe dere med å fylle vaktplanen med kompetente sykepleiere, leger og annet helsepersonell. Slik vi allerede gjør for Rikshospitalet, Aker, Ullevål, Vestre Viken, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og andre.

Din henvendelse vil bli behandlet helt anonymt, enten du legger tar kontakt på telefon, eller legger igjen din eller leders kontaktinfo gjennom tipsknappen.