Rekruttering

Det er ingen underdrivelse å påstå at det å ha de riktige folkene er viktig for suksessen til enhver organisasjon. Gjennom historien så finnes det også rikelig med eksempler på at feil person kan få fatale konsekvenser, selv for organisasjoner som på alle andre måter hadde forutsetningene som skulle til for å lykkes. Derfor tar vi i Innleie og Rekruttering AS våre kunders rekrutteringsbehov på høyeste alvor. Det er viktig for oss at, våre kunder får et mest mulig presist inntrykk av hver enkelt kandidat og hvordan nettopp denne vil passe inn hos dem. For oss er dette det viktigste elementet når vi snakker om kvalitet i en rekrutteringsprosess.

Vi deler våre rekrutteringstjenester inn i følgende hovedkategorier av tjenester: søknadshåndtering, søk, headhunting, rekrutteringsbistand/rådgiving, fullstendig rekrutteringsprosess.

Søknadshåndtering
Dette er vår rimeligste tjeneste knyttet til rekruttering og dermed langt ifra en fullverdig rekrutteringsprosess. Gjennom vår erfaring og vårt CRM system er vi imidlertid veldig godt skikket til denne oppgaven. Søknadshåndtering er en litt avansert «sekretær» tjeneste der vi håndterer søknadsprosessen for våre kunder. Denne prosessen starter normalt med et oppstarts møte der vi definerer oppdraget, og bistår med utarbeidelse av stillingsannonse. Kandidatene sender sine søknader til Innleie og Rekruttering AS, hos oss blir de registret, besvart tilslutt presentert til kunde. Vi bistår videre med innkalling til intervju og utsendelse av avslagsmeldinger til de kandidatene som ikke får jobben. Det er ikke uvanlig at kunder som velger denne løsningen kjøper tilleggstjenester for å øke kvaliteten i denne prosessen. Dette gir en god kombinasjon mellom kostnadskontroll og kvalitet. Typiske tilleggstjenester kan være, bakgrunnssjekk, intervjustøtte, testing, utarbeidelse av intervju case eller rådgiving i forbindelse med avtaleinngåelse.