Rekruttering

Rekruttering kan for mange oppfattes som en risikosport og mange har erfart de negative konsekvensene av feilansettelser. Om du benytter deg av våre tjenester, er det langt fra sikkert at du ender opp med en annen kandidat enn hva du hadde gjort på egenhånd. Det som imidlertid er helt sikkert, er at du vil ende opp med et helt annet resultat. Med Innleie og Rekruttering på laget, vil du og din nyansatte i vesentlig større grad ha kartlagt mulighetene risikoene dere har med hverandre. Dermed vil vi bidra til at rekrutteringsprosessene blir langt mer vellykkede.

«Vi har en rekke fornøyde referansekunder, som kan gå god for våre leveranser.»

Vi i Innleie og Rekruttering operer ofte i markeder preget av knapphet på ressurser, høye krav til konfidensialitet og et stadig økende press på å finne de aller beste kandidatene. I vår tilnærming, bygger vi varige relasjoner med så vel kunder som kandidater, for å levere effektive og fleksible løsninger.

I vår unike tilnærming til rekrutteringsprosessen, skaffer vi gjerne til veie kandidater som i utgangspunktet ikke er tilgjengelige på arbeidsmarkedet, eller som ikke en gang har vist interesse for et jobbskifte, men som imidlertid har den riktige og ønskede kombinasjonen av kompetanse, erfaring og personlig egnethet for stillingen som skal besittes.

Vi veileder derfor i alle de spørsmål og utfordringer som oppstår for å sikre langsiktige og gode løsninger, hvor stilling, organisasjon og øvrige betingelser støtter opp under kandidatens evne til å nå sitt fulle potensiale.

Avhengig av våre oppdragsgiveres konfidensialitetsbehov, gjennomfører vi både åpne og lukkede rekrutteringsprosesser. Prosessen tilpasses, slik at fremgangsmåten er i tråd med våre kunders forventninger, uten å gå på akkord med den underliggende kvaliteten i arbeidet.

«I kombinasjon med vår sektorspesifikke kompetanse, gir vår rekrutteringsprosess trygghet i leveransen.»

Ta kontakt med en av oss, eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.

Hvorfor velge oss?

  • Forretningsorienterte konsulenter, med lang erfaring i å finne og vurdere nye, dyktige medarbeidere, som styrker våre kunders konkurransekraft.
  • Med et grunnleggende fokus på alltid å sikre at du tar de riktige beslutningene ved rekruttering, lykkes vi i å levere kandidater som ikke bare møter, men i stor grad overgår de i utgangspunktet høye forventningene.
  • Markedsledende og i nyskapende metoder innen både søk og utvelgelser, samt gjennomgående grundighet i selve rekrutteringsprosessen.