Styrearbeid

Har du vurdert om du har det som skal til for et styreverv?

Begrepet «prestasjonsfremmende team» forbindes gjerne med idrett eller lederteam, men gjelder også styrer. Et styre som spiller på lag, og hvor medlemmene utfordrer hverandre på en positiv måte, er av stor verdi for bedriften. Det gir også stimulans og energi til det enkelte styremedlem. Derfor har mange glede og nytte av å bidra i styrearbeid, ikke bare «styregrossistene».

Historien om det Britiske OL landslagets forberedelser kan være et godt eksempel på et prestasjonsfremmende team. Det handlet ikke bare om fart, men om helheten inklusive risikohåndtering.

Flere bedrifter velger oss som partner når de skal rekruttere styremedlemmer. Har du:

  • erfaring fra ledelse eller styrearbeid
  • god kjennskap til aksjelov, regnskapslov og selskapsregisterlov
  • fagkunnskap innen relevant område
  • prestert høyt over tid
  • vilje til å bidra
  • lyst til å lære

kan du være en aktuell styrekandidat.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Daglig Leder

Torgrim Andersen

M: 901 55 553

Om du ønsker å registrere deg i vår Styrestall finner du denne blant våre andre ledige stillinger:

Les også: