Våre tjenester

Konsulenter og utleietjenester

Gjennom utleie av konsulenter, bistår vi våre kunder i å løse et bredt utvalg utfordringer og problemstillinger, både kortsiktig og over tid. Våre konsulenter har lang erfaring med å jobbe prosjektbasert inn mot en rekke ulike bransjer.

Rekruttering

Med årelang erfaring og en god balanse mellom effektivitet og fleksibilitet, fundert i vår ufravikelige kvalitet, er våre rekrutteringstjenester en sikker måte å finne og velge de beste kandidatene til organisasjonen.

Outplacement/Nedbemanningsstøtte

Vi hjelper ledere og medarbeidere med å se muligheter i endringer. Vi støtter virksomheter i planlegging og gjennomføring av nedbemanningsprosesser, og sikrer at samtlige involverte behandles med verdighet og respekt. Overtallige veiledes over i ny jobb.

Testverktøy

I en verden i stadig endring, der mye av fokus er rettet på hva som er i vente, er det helt avgjørende å ha trygghet for kvalitet i alt det arbeidet som utføres. Vi sørger for at nye medarbeidere har vært gjennom samtlige aktuelle tester, så vel som at eksisterende bemanning gjennomføre ønskede tester på en rutinemessig basis.

Karriereutvikling

Vi ønsker å jobbe med deg som har ambisjoner om å strekke deg mot ditt eget potensiale, og som ikke tillater at din egen karriere overlates til tilfeldighetene. Gjennom vår kyndige veiledning, vil du ha den støttespilleren du trenger i arbeidet med å transformere deg selv til det mennesket du kan bli.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er shutterstock_666854938-1024x683.jpg

Bakgrunnssjekk

Vi vet alle at man ikke skal slippe fienden inn i borgen, men i en hektisk hverdag kan man fra tid til annen bli fristet til å korte ned på møysommelige prosesser. Det å gjennomføre omstendelige bakgrunnssjekker på nye medarbeidere er noe man ikke skal fire på. Vi tilbyr imidlertid å utføre arbeidet for deg, slik at du kan fokusere på annet.

Veiledning 

Det å grunne over og dele interessante idéer og sin kunnskap om hvordan man best kan takle dagens og morgendagens utfordringer, vil alltid bidra til en større grad av suksess. Gjennom alt vårt arbeid, opparbeider vi i Innleie og Rekruttering oss en unik kompetanse på hva som beveger seg på tvers av bransjer og bedrifter.