Nedbemanningsstøtte

Nedbemanningstøtte

Verden er i stadig utvikling og evnen til å tilpasse og justere organisasjonen, er en avgjørende konkurransefaktor. Det å måtte si opp ansatte, som en del av denne tilpasningen, er gjerne blant de vanskeligste utfordringene man møter i sin karriere. Innleie og Rekruttering bidrar til at oppgaven utføres ordentlig, med respekt og omtanke.

Nedbemanningsstøtte med Innleie og Rekruttering er en støtte for både de overtallige, for ledere og ansatte som skal drive virksomheten videre. Vi bidrar til at en i utgangspunktet vanskelig situasjon gjøres om til en utviklingsprosess, som skaper nye muligheter for den overtallige. Det viser at man som arbeidsgiver tar ansvar, og det skaper trygghet og motivasjon både hos de som er overtallige og for de som jobber i organisasjonen.

«Kyndig veiledning mot den neste utfordringen.»

Konsulentene våre yter kyndig veiledning for ledere, med fokus på å forbedre og sikre muligheter. Innleie og Rekruttering sine konsulenter legger vinn på å tilby individuelle løsninger, der vi matcher individuelle ferdigheter og ambisjoner med realitetene i arbeidsmarkedet.

Sertifiserte veiledere

Innleie og Rekruttering sine veiledere er sertifisert i både Profile XT og Big Five-verktøyet BLPP5. Vi møter de høyeste, internasjonale standarder, og Innleie og Rekruttering sine egne veiledere oppdaterer kontinuerlig kompetansen sin gjennom videreutdanning og diverse utviklingsprogram.

Ta kontakt med en av oss eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.

Vår tilnærming til nedbemanningsstøtte

Våre programmer innen nedbemanningsstøtte er basert på flere fleksible løsninger. For internasjonale selskap tilpasser vi våre tjenester til det lokale, det utvidede eller det nasjonale arbeidsmarkedet og de regler og den lovgivningen som gjelder der.

Innleie og Rekruttering hjelper med å planlegge, gjennomføre og gi liv til de nødvendige endringene. Suksessgraden av et Outplacement/Nedbemannings-program avhenger i stor grad av evnen til å administrere alle involverte parter gjennom prosessen – både de overtallige, de som fortsetter og ledelsen.

Innleie og Rekruttering støtter alle berørte:
Vi jobber ikke på privatmarkedet, derfor er det alltid bedriften/organisasjonen som er vår kunde. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at både den enkelte bedrift, du som leder og ansatt, samt de tillitsvalgte har en felles interesse av å få til en smidig prosess.

  • Vi bistår, forbereder, utvikler og veileder toppledelsen før, gjennom og etter endringsprosessen.
  • Vi veileder de berørte ansatte etter deres oppsigelse.
  • Vi bistår ledelsen i å gjennomføre den nye strategien, i trygg kommunikasjon med de øvrige ansatte, slik at de er innforstått med og involvert i den nye strategien og både organisasjonens og sine egne mål.