Styrerekruttering

Trenger din organisasjon et kompetent styre som tar ansvar?

Der alle tenker likt er det ofte for få som tenker. Samtidig kan et styre som ikke spiller på lag ødelegge verdiene i stedet for å øke dem.  Sunn indre dynamikk kan bikke over i usunne spenninger – i verste fall konflikt. Da går det raskt utforbakke med både omdømme og aksjonærverdi. Vår kompetanse på å identifisere og selektere gode kandidater kan bli ditt verktøy for å sette sammen styrer som gjør jobben.

Er ditt styre den ressursen det bør være?

Å være daglig leder kan være en ensom affære. Derfor er et kompetent og handlekraftig styre blant de viktigste redskapene daglig leder kan ha for å føre organisasjonen fremover.

I mange bedrifter har daglig leder en aktiv rolle ved rekruttering av styremedlemmer. Ofte rekrutteres det fra eget nettverk. Da vet man hva man får, men ikke hva man kan gå glipp av. Dessuten risikerer man å få et styre som støtter, også det helst skulle være til hjelp. Et riktig sammensatt styre stimulerer organisasjonen. Sammen med daglig leder skaper slike styrer en dynamikk som utløser handlekraft og setter bedriften i stand til å nå stadig høyere mål.

Som et selskap med fokus på rekruttering av ledere og spesialister, bistår vi mer enn gjerne med å finne egnede kandidater til styreverv.

Ta kontakt, så kan vi snakke løsning for din organisasjon!

Daglig Leder

Torgrim Andersen

M: 901 55 553

Les også: