Onboarding

Onboarding

De første seks månedene er avgjørende for hvor godt en nyansatt vil finne seg til rette og trives på sin nye arbeidsplass. De legger også grunnlaget for når den nyansatte begynner å prestere. Erfaring viser at det normalt tar et år før en nyansatt leverer i samsvar med sitt potensial, men at en godt tilrettelagt onboarding kan bidra til bedre prestasjoner tidligere.

Onboarding skjer på tre plan: Praktisk, faglig og sosialt. Bedriftene har vanligvis god kontroll på det praktiske og faglige. Mange har også et bevisst forhold til hvordan den nyansatte sosialiseres inn i organisasjonens kultur. Samtidig er det ofte her det svikter, og konsekvensene av å mislykkes er størst. En mislykket sosialiseringsprosess kan føre til at den ansatte føler seg fremmed blant sine nye kolleger og underpresterer eller slutter. I tillegg til godt lederskap som ser den nyansatte kan det være nyttig med støtte fra ekstern veileder. Vi som har vært med fra tidlig i søkeprosessen, gjennom intervjuer og frem mot ansettelse, har gode forutsetninger for å gi slik veiledning. Vi tilbyr opplegg som varer inntil et år og som gir bedriften ekstra trygghet for at en vellykket ansettelse skal bli den gode investeringen man ønsket.

«Basert på mine erfaringer, har jeg observert en dramatisk forskjell i om nyansatte lykkes og forblir ansatte etter 6 måneder. Dette kan i en stor grad direkte relateres til hvilken onboarding de fikk.»

Torgrim Andersen, Daglig leder, Innleie og Rekruttering AS

Dette underbygges av «Bauer, T. N. 2011» som gjennom sine undersøkelser har funnet at ved å systematisk følge opp, og la den ansatte delta i et bra onboardingprogram, er det 69% større sjanse for at den nytilsatte blir med bedriften i minst 3 år, sammenlignet med personer som ikke har deltatt på et slikt program. Andre undesøkelser viser at onboarding reduserer turnover med 52%, øker produktivitet med 60%, og kundetilfredshet med 53%.

Hvordan kan vi i Innleie og Rekruttering bidra?

Organisasjoner som både verdsetter og investerer i denne prosessen – gjerne ved å benytte seg av våre veiledere – vil belønnes med tilfredse, takknemlige, lojale og effektive ansatte.

Organisasjoner som legger til rette for positive onboarding-prosesser, blir igjen belønnet med ansatte som trives og dermed lavere turnover. Den opprinnelige investeringen gir dermed avkastning også i form av at man slipper å hente inn nye medarbeidere til å betjene de samme arbeidsoppgavene i tide og utide.

Kontakt oss direkte, eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.