Karriere

Karriere

Å ta bevisste valg i forhold til din egen karriere er viktig, ikke bare for din markedsverdi, men for hele den utviklingen og retningen du ønsker å ha i livet. Så vel faglig, som profesjonelt og privat.

Vi i Innleie og Rekruttering AS både tenker og arbeider langsiktig. Vi ønsker å jobbe med deg som har ambisjoner om å strekke deg mot ditt eget potensiale, og som ikke tillater at din egen karriere overlates til tilfeldighetene. Vi vil bidra til at du selv styrer din egen utvikling og vi vil bistå deg i å nå dine mål – både delmålene, men også de mer overordnede og langsiktige.

«Vi legger vekt på at karrieren din skal bli tilført riktig næring.»

Om du allerede er, eller ønsker å utvikle deg til å bli en toppleder, en leder eller en sentral og verdsatt medarbeider, er det viktig å ha en bevisst strategi for å bygge opp din egen karriere og markedsverdi. Gjennom samarbeidet med deg, vil vi i Innleie og Rekruttering inspirere og veilede deg til nettopp dette.

I en verden preget av økende grad av digitalisering, sammenslåinger, sterkere kostnadspress og skiftende rammevilkår, ser vi en klar tendens til at arbeidsforholdene blir mer kortvarige og jobbskiftene dermed inntreffer hyppigere. For å ha kontroll på egen karriere, bør man derfor planlegge flere skritt fremover og ta høyde for flere mer eller mindre sannsynlige scenarier.

Samtidig, for at du skal kunne trives over tid, er det avgjørende at du er trygg på dine egne kvalifikasjoner – hva er dine viktigste kompetanser og egenskaper? Du er gjerne vant til å vurdere bedriften, men hva er dine egne «unique selling points»? Hvordan kan disse i størst mulig grad komme din arbeidsgiver til nytte, og hvilke rom vil dette gi for din videre utvikling?

Ta direkte kontakt med en av våre rådgivere eller registrer din CV i vår database for å starte din reise med oss.

«Ikke la fremtiden være noe som skjer deg – ta kontroll over tilværelsen og styr den i ønsket retning.»

Ta kontakt med en av oss, eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.

×
Interessert

Interessert