Metodikk

Vår metode for HR-rådgiving og Rekruttering

Vår metode for HR-rådgiving, enten det gjelder rekruttering, onboarding, outplacement/nedbemanningsstøtte, bemanning, organisasjonsbygging eller annet, bygger på femfaktor modellen. Denne modellen fokuserer på fem sentrale områder innen personlighet:

 • Dominans
 • Medmenneskelighet
 • Planmessighet
 • Emosjonell stabilitet
 • Åpenhet for opplevelser

Ved hjelp av denne modellen finner vi de beste kandidatene og løsningene for våre kunder. For å lære mer om hvordan vi bruker femfaktormodellen, kan du besøke vår dedikerte nettside [link til nettsiden] eller kontakte oss for en mer detaljert forklaring av hvordan modellen benyttes i vår HR-rådgiving.

Analyseprosessen

For å sikre at vi leverer de beste løsningene for våre kunder, går vi gjennom en grundig analyseprosess først. Dette innebærer:

 • Kartlegging av klientens nåværende situasjon
 • Identifisering av eventuelle utfordringer og muligheter
 • Hjelp til klienten med å konkretisere hva de ønsker å oppnå
 • Definisjon av klare mål og suksesskriterier

På denne måten sikrer vi at vi forstår klientens forventninger og har et felles mål for prosjektet.

Utarbeidelse av plan og gjennomføring

Basert på informasjonen som samles inn gjennom analysen, lager vi en detaljert plan for å nå målene satt av klienten. Denne planen innebærer:

 • Identifisering av nødvendige steg
 • Fastsetting av tidsfrister og ansvarsområder
 • Hensyntaking til eventuelle utfordringer og risikoer
 • Hjelp til klienten med å utarbeide strategier for å håndtere utfordringene og risikoene

Under gjennomføringen av planen sørger vi for god kommunikasjon med både kandidater og kunder, og holder god oversikt over fremdriften for å sikre at alt går så glatt som mulig. Vi håndterer også eventuelle utfordringer som dukker opp underveis på en effektiv måte.

Oppsummering og forbedring

Når prosessen er fullført, gjør vi en oppsummering av resultatene. Dette inkluderer:

 • Presentasjon av kandidater for kunden
 • Tilbud om stillingen til utvalgte kandidater
 • Evaluering av hvordan den nyansatte klarer seg i stillingen
 • Vi tar også med oss tilbakemeldinger fra kunder og kandidater for å forbedre vår metodikk videre.

Vårt mål

Gjennom vår grundige metodikk sikrer vi at vi leverer de beste kandidatene for våre kunder, og vi bygger varige relasjoner med både kunder og kandidater for å levere effektive og fleksible løsninger. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med rekrutteringen din.