Supply Chain Manager

Matre er i en rivende utvikling. For bare ett år siden hadde vi en stor intern maskineringsavdeling og fremsto vel så mye som et maskineringsselskap, enn et selskap som leverer komplette løsninger for brannbekjempelses innenfor offshore og maritime industri. Nå er maskinering skilt ut, og vi kan i større grad fokusere på kundenes ønsker og behov for fremtidens løsninger. Endringen gjør at det som tidligere var en mer tradisjonell innkjøps- og logistikkavdeling, nå får et større ansvar og trenger påfyll av enda en dyktig ressurs. Avdelingen består i dag av 5 dyktige medarbeidere.  

Sikkerheten på dette helikopterdekk blir ivaretatt av våre løsninger!

Som Supply Chain Manager vil du bli en sentral del av ledergruppa i Matre, og forhåpentligvis vil du være med å løfte oss mot de målene vi har. Du vil få stor frihet til å forme rutiner og prosesser for å oppnå dette. For 2023 har vi forventede eksterne leveranser på ca. 70 millioner, og i årene som kommer ser vi for oss en betydelig vekst. I tillegg til at vi er i endring, har vi et noe kaotisk verdensbilde der «just in time» i mange tilfeller ikke er i nærheten av å være i tide. Dermed er supply chain management en vesentlig mer kritisk suksessfaktor enn det har vært tidligere.  

Viser en generell presentasjon

Ansvar for stillingen vil inkludere, men vil ikke være begrenset til:  

  • Personalansvar for avdelingen
  • Innkjøp (strategisk innkjøp) 
  • Kontrakt (back to back i samarbeid med salg) 
  • Prosjektinnkjøp (i samarbeid med prosjekt) 
  • Produksjonsplanlegging 
  • Lager (lager, lagerstrategi) 
  • Logistikk /distribusjon 
  • Kvalitetskontroll (deler inn og ut) 
  • Dokumentasjon/ Prosedyrer 

Vi er lokalisert på Rubbestadneset, og som veldig mye av industrien rundt oss er vi også veldig eksportrettet med hele 70% av omsetningen på internasjonale markeder. Det vil derfor være viktig at du kan spille både lokale og internasjonale leverandører gode.

Matre Test and Research Centre

Ta kontakt med oss om du er interessert eller har spørsmål!

Torgrim Andersen

 

Torgrim Andersen

Daglig Leder
Innleie og Rekruttering AS
Telefon +47 526 95 260
Mobil: +47 901 55 553

LinkedIn

 

Tommy Esperø

Managing Director
Matre Maskin AS
Mobil: +47 99 58 27 21

LinkedIn

 

 

Søknad merkes med «Supply Chain Manager» og sendes til mail@iogr.no snarest.

Søknadsfrist er 30.12.2022 og aktuelle søkere vil bli vurdert fortløpende.

Les mer om Matre Maskin AS her!