Systemintegrator (Kontroll- og Energisystemer)

Systemintegrator (Kontroll- og Energisystemer)

«I Servogear har vi vært en del av det grønne skiftet siden oppstarten i 1973. Det begynte med løsninger som gav vesentlig mer fremdrift og lavere energiforbruk sammenlignet med datidens standard, den gangen det bare var fossile energikilder. Vi har fortsatt mange prosjekter med fossile energikilder, men nå er det et markert skifte mot helelektriske eller hybride løsninger. Dette gjør at vi ønsker å styrke vår kompetanse innen kontroll- og energisystemer, for ytterligere å styrke våre totale leveranser til våre kunder. Vårt mål er nemlig at vi alltid skal redusere energiforbruket uavhengig av hvilken energikilde som brukes. Servogear er en del av løsningen, når skal du bli det?» sitat Torleif Stokke 


Du trives spesielt godt når du får være med å legge til rette for optimale grensesnitt mellom interne og eksterne leveranser. Du er veldig interessert i teknologi og nye løsninger. Skulle du ha erfaring fra utviklingsprosjekt, vil det være en fordel. For at vi fortsatt skal være i verdensklasse må du kunne utfordre både våre samarbeidspartnere, kunder og oss internt. Slik at vi sammen med våre leverandører fortsatt kan være i front av det grønne skiftet. 

Rollen din vil ha et stort koordineringsansvar, der du vil ha avgjørende innflytelse på at vi tar riktige teknologiske valg. Dette innebærer risikostyring både i forkant, underveis og ved leveranse. Med andre ord vil du for din del av leveransen trekkes inn for å støtte allerede i salgsarbeidet. Du vil være ansvarlig under gjennomføringen, ved overlevering til kunde og til vår interne serviceavdeling når prosjektet avsluttes.  

For å lykkes hos oss må du ha høy kompetanse på kraftelektronikk og automasjon, samtidig som du har god systemforståelse. Du må også trives med å skape resultater gjennom andre, og evne å lede både interne og eksterne bidragsytere til dine prosjekt. For oss som driver med fremdriftssystemer vil det selvfølgelig også være kjekt om du kjenner til dette. 

Interessert?

Ta kontakt med oss Torgrim Andersen M: 901 55 553, Torleif Stokke M: 952 88 523

Søk her snarest, aktuelle kandidater blir vurdert fortløpende.