Vaktplan

Underbemannet?

Er du lei av en underbemannet arbeidsdag som sykepleier? Alt for mange oppgaver, og alt for liten tid?

Det å ha nok tid til å utføre arbeidsoppgavene dine på en forsvarlig måte er avgjørende som sykepleier. Pasientene trenger både tid og kvalitet på tjenestene som utføres. Har du tid til pasientene dine? Bruker du tiden din på å få kollegaer til å ta vakter, grunnet et konstant behov for å få folk på jobb? Tiden du bruker på å måtte ringe ekstravakter – som ikke tar telefonen, går på bekostning av tiden som kan – og bør – brukes på pasientene. Både pasienter og personal merker at avdelingen er underbemannet.

Føler du at flere kompetente hender kunne gjort arbeidsdagen din enklere? Mer helsefagutdannet personal kan gjøre arbeidsdagen som sykepleier lettere å håndtere. Flere sykepleiere med på laget er med på å øke den faglige forsvarligheten på avdelingen, samtidig som det reduserer belastningen til de eksisterende sykepleierne.

Dersom du føler at en underbemannet hverdag går utover kvaliteten og forsvarligheten på tjenesten som tilbys pasientene, kan vi i IR Helse kan være behjelpelige med å løse denne utfordringen.

Konfidensiell kontakt!

Ønsker du at vi tar kontakt med deg og din leder? Kontaktinformasjon kan enten legges igjen i tips/chat, eller sendes på epost til: stine@irhelse.no. All informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt.