Profiles Sales CheckPoint

Vurderingsoversikt

Profiles Sales CheckPoint™ er et 180° feedback system som hjelper salgsledere med å evaluere sine selgere, skaffe seg en oversikt over deres utviklingsbehov, og justere sine salgsprioriteringer. Den gir nyttig informasjon som støtte for bedre kommunikasjon og coaching, den bidrar til et høyere salgsnivå, produktivitet og tilfredshet, og lavere turnover.

Hensikt

Profiles Sales CheckPoint™ er et verktøy som blir brukt for å hjelpe selgere med å forbedre sine salgsferdigheter. Selgeren får tilbakemelding fra sin salgsleder, samtidig som selgeren vurderer sine egne ferdigheter.  De kombinerte tilbakemeldingene skisserer deres oppfatninger om hvilke ferdigheter som anses som kritiske for å lykkes innen salg og andre viktige salgsferdigheter.