Profile XT

Overblikk

ProfileXT® er en multifunksjonell og komplett medarbeidervurdering, som kan anvendes til utvelgelse, utvikling, trening, ledelse og karriereplanlegging. Denne medarbeidervurderingen måler hvor godt personen passer til spesifikke jobber i din organisasjon, og resultatet kan anvendes fra treningsfasen før ansettelse til fasen for karriereplanlegging. ProfileXT® kan tilpasses, og modeller for maksimal jobbprestasjon kan utvikles for både virksomheten, stillingen, lederen eller den fysiske plassering.

Formål

ProfileXT® anvendes før ansettelsen til å finne de kandidater, som best matcher den spesifikke stillingen. Produktet anvendes også til å utvikle jobbeskrivelser og prestasjonsmodeller. ProfileXT® rapportene understøtter intervjufasen og hjelper til å velge ut de kandidatene, som har størst sannsynlighet til å få suksess i jobben. Rapportene gir dessuten praktiske anbefalinger om hvordan medarbeideren kan veiledes for å oppnå best mulig prestasjonsnivå.